Idea

 logo rps rgb

 

Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retroperspektywy 2019

Widz / Uczestnik / Współtwórca

15 lat Teatru CHOREA

23 sierpnia - 1 września

Teatr CHOREA / Łódź

 

W ciągu ostatnich dziewięciu lat (podczas pięciu międzynarodowych edycji Festiwalu Retroperspektywy oraz dwóch ogólnopolskich edycji festiwalu Perspektywy) odbyło się 88 spektakli i koncertów oraz 35 warsztatów. Zjawiło się 300 zaproszonych gości z 14 krajów (m.in. z USA, Indii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Norwegii, Portugalii, Białorusi), a w festiwalowe progi zawitało 28 000 widzów i uczestników. Pragniemy kontynuować konsekwentnie realizowany od lat plan rozwoju i stworzyć kolejną edycję międzynarodowego festiwalu, która pozwoli zaprosić wybitne wydarzenia teatralne, taneczne i muzyczne. Tym samym umożliwimy odbiorcom uczestnictwo w wyjątkowym Święcie Teatru, którego głównym celem jest zarówno dyskurs o współczesnej rzeczywistości, jak i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Długoletnia konsekwencja w docieraniu do różnych grup społecznych (intelektualiści, osoby ze środowisk defaworyzowanych, seniorzy, studenci, młodzież, rodziny z dziećmi) oraz budowanie festiwalowej publiczności (audience development) spowodowała, że wydarzenie cieszy się ogromną popularnością i zajmuje stałe miejsce na mapie kulturalnych wydarzeń Łodzi. Jest cenionym festiwalem - edycja z 2016 roku pod hasłem "Teatr naznaczony muzyką" została nagrodzona Złotą Maską za najlepsze wydarzenie na scenie off. Festiwal wykracza poza standardową działalność Teatru CHOREA i pozwala na prezentacje spektakli polskich i zagranicznych z zakresu sztuki teatralnej i tanecznej. Jest pretekstem i wyjątkową okazją do pokazania spektakli, które Teatr CHOREA realizuje w kolaboracji z międzynarodowymi teatrami czy artystami. W roku 2019 są to projekty zrealizowane z artystami ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

Ważną ideą, która przyświeca festiwalowi od początku jego istnienia, jest tworzenie pomostu pomiędzy poszukującymi debiutantami a mistrzami sceny, pomiędzy tradycją a awangardą. Wobec rozwijających się w ogromnym tempie nowych technologii, technik komunikacji i idących za tym zmian percepcji w sztuce, kolejną edycję chcemy poświęcić zmianom i napięciom tworzącym się coraz wyraźniej, pomiędzy nowym a tradycyjnym uczestniczeniem w odbiorze sztuk performatywnych. To świadome poszukiwanie nowych perspektyw i form wyrazu dla języka teatru współczesnego. Zakładamy, że w burzliwych czasach XXI wieku widz i odbiorca sztuki musi stanowić najważniejszy punkt odniesienia dla artysty.

 

Widz / Uczestnik / Współtwórca i 15 lat Teatru CHOREA


Tematem przewodnim edycji RPS 2019 jest widz i jego znaczenie, rola i udział w spektaklu teatralnym lub w wydarzeniu performatywnym. Wybieraliśmy propozycje, które w tworzeniu i prezentacji spektaklu zmieniają pozycję widza z biernego obserwatora na aktywnego odbiorcę. Współuczestnika, a nawet współtwórcę wydarzenia artystycznego. Jest to nawiązanie do idei Jerzego Grotowskiego, który w swojej drugiej fazie poszukiwań twórczych chciał znieść podział na widza i aktora czyniąc wszystkich uczestników równoprawnymi współtwórcami wydarzenia. Czerpiąc z tradycji, sięgamy jednocześnie po wybitne spektakle współczesnego teatru, które uaktywniają odbiorcę. Pragniemy, aby szerokie potraktowanie tego tematu stało się inspiracją dla twórców i uczestników tych spotkań. Aby tworzyło nowy, oryginalny a przede wszystkim wartościowy model uczestnictwa w kulturze. Uruchamianie potencjału i talentów uczestników oraz otwieranie nowych przestrzeni kreacji było zawsze jednym z najważniejszych celów Teatru CHOREA, który przez lata realizował projekty społeczno-artystyczne (m.in. z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnymi, seniorami czy bezdomnymi). Poprzez uaktywnienie widza poszerza się jego współodpowiedzialność i otwiera nowe przestrzenie do budowania tożsamości i wspólnoty, co jest w obecnych czasach bardzo istotną wartością. Takie działanie jest też świadomym i konsekwentnym budowaniem publiczności, która od lat jest zgromadzona wokół działań Teatru CHOREA.

Program festiwalu został skonstruowany w oparciu o szerokie spektrum prezentacji artystycznych. Zaproszone na festiwal spektakle odwołują się zarówno do tradycji (spektakl „Tragedia Jana” według dramatu Jakuba Gawatowica będący nawiązaniem do staropolskiego teatru jarmarcznego), jak i do najnowszych środków ekspresji artystycznej (działanie performatywne Artiego Grabowskiego z wykorzystaniem scenariuszy niemieckiej grupy Fluxus). Zaprezentujemy również m.in. spektakl wybitnej rosyjskiej grupy AKHE, zwanej teatrem optycznym lub rosyjskim teatrem inżynierskim, wyrazisty performance "Akty" Aurory Lubos oraz wzruszającego "Pigmaliona" w reżyserii Wojtka Ziemilskiego. Jak w każdej edycji zadbamy o międzynarodowy wymiar festiwalu, zapraszając grupy teatralne i artystów z USA, Rosji, Wlk. Brytanii, Ukrainy, Szwecji i Holandii. 

Prezentacje wspomnianych spektakli chcemy połączyć w edycji RPS 2019 z 15-leciem Teatru CHOREA. Przez szereg lat CHOREĘ współtworzyli i z CHOREĄ współpracowali wybitni artyści, aktorzy, tancerze, choreografowie (między innymi: Paweł Passini, Dorota Porowska, Jim Ennis, Jessica Cohen, Rosanna Gamson, Elżbieta Rojek, Maciej Rychły, Paweł Korbus, Iga Załęczna, Izabela Śliwa, Katarzyna Tadeusz, Julia Jakubowska czy Dominika Krzyżanowska Gorzkiewicz), którzy znacząco wpłynęli na dorobek artystyczny Teatru. Jubileusz stanowi wyjątkową okazję z jednej strony do prezentacji ich nowych realizacji w innych formacjach twórczych, z drugiej do przypomnienia "kultowych" realizacji CHOREI (takich jak „Po Ptakach / After the Birds” na motywach tragedii Arystofanesa, zrealizowany w koprodukcji z wybitną brytyjską grupą tańca współczesnego Earthfall). Dokonania CHOREI z ostatnich piętnastu lat podsumują działania performatywne z publicznością, spotkania z wybitnymi teatrologami, artystami i twórcami związanymi z Teatrem.