Pigmalion

Tytuł: Spektakl "Pigmalion"

Twórca: Wojtek Ziemilski (Polska)

Reżyseria: Wojtek Ziemilski

Scenografia, współpraca reżyserska, wideo: Wojtek Pustoła

Światło: Karolina Gębska 

Współpraca dramaturgiczna / Kurator projektu "My mieszczanie": Tomasz Plata

Konsultacja: Sebastian Świąder

Produkcja: Centrum Kultury w Poznaniu

Koprodukcja: Komuna// Warszawa

Obsada: Rozalia Mierzicka

Premiera: 25.10.2014 (Poznań), 7-9.11.2014 (Warszawa)

 

Data: 1 września 2019 / niedziela /

Godzina: 17:30

Miejsce: Scena Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi

Bilety: 20 zł ulgowy / 30 zł normalny

Czas trwania: 45 minut (bez przerw) 

Wiek widzów: bez ograniczeń wiekowych

 

 

OPIS SPEKTAKLU:

Łzawa historia o dziewczynie z ludu wykształconej przez szlachetnego profesora na prawdziwą burżujkę? Nic z tych rzeczy. W „Pigmalionie” kryje się coś ważniejszego i ciekawszego. To raczej opowieść o treningu, który musi przejść każdy z nas, aby móc uczestniczyć w kulturze. O umiejętnościach, które musimy nabyć, aby zasłużyć na szacunek. Wojtek Ziemilski bierze z „Pigmaliona” George’a Bernarda Shawa główny motyw, wywraca go na lewą stronę i buduje wokół niego szczególne zdarzenie performatywne. To nie do końca teatr, bardziej próba wciągnięcia widza w sytuację spotkania, podczas którego przekazujemy sobie nie tyle wiedzę, ile emocjonalne doświadczenie. Reżyser wyjaśnia: „To ćwiczenie z empatii ekstremalnej. Wczuwamy się w kogoś innego. Nie w postać, ale w jego sposób funkcjonowania w świecie, poruszania się wśród innych, budowania więzi”.

„Pigmalion” w reżyserii Ziemilskiego to część projektu „My, mieszczanie”. Nic więc dziwnego, że gdzieś w tle mamy tutaj ślady Bildung, absolutnie centralnej dla tradycji mieszczańskiej idei wychowania poprzez wtajemniczenie w kulturę. „My, mieszczanie” to wspólny projekt Centrum Kultury Zamek w Poznaniu oraz Komuny// Warszawa. Kuratorem projektu jest Tomasz Plata.


INFORMACJE O TWÓRCACH:

Wojtek Ziemilski - reżyser teatralny, artysta wizualny. Tworzy prace na pograniczu teatru, sztuk wizualnych i choreografii. Z wykształcenia jest filozofem. Magisterium z filozofii uzyskał w Grenoble. Studiował też lingwistykę stosowaną na Uniwersytecie Warszawskim i reżyserię w portugalskiej Fundacji Gulbenkiana. Po powrocie do kraju współpracował z TR Warszawa (jest m.in. autorem instalacji wideo "Aktorzy"). Przeprowadził kilkadziesiąt warsztatów z nowych form eksperymentu w teatrze, m.in. w Instytucie Teatralnym i Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Autor spektakli "Mała narracja", "Prolog", "Mapa", eksplorujących nowe formy teatru dokumentalnego. Pisuje o sztuce nowoczesnej.

Wojtek Pustoła - artysta wizualny, autor filmów, rzeźbiarz i scenograf. Urodzony w 1980 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Rzeźby warszawskiej ASP i kierunku Intermedia na UAP w Poznaniu. Pustoła wypracował charakterystyczny dla siebie minimalistyczny styl, widoczny zarówno w jego pracach rzeźbiarskich, scenograficznych, filmowych, jak i performatywnych. W teatrze wyznawca antyscenografii - szuka możliwie najbardziej oszczędnych sposobów kreowania przestrzeni i tworzenia obiektów scenicznych, których funkcja zawsze jednak jest u niego przed estetyką. Autor dokumentu "White Cube" (2018), osadzonego w poetyce slow cinema, filmu o rewolucyjnych zmianach w technice obróbki kamienia i konsekwencjach tych zmian. Autor rzeźb z marmuru, które tworzy w nietypowej dla kamienia technice bezpośredniego cięcia. Od lat związany z toskańskim regionem Massa-Carrara, gdzie powstają jego rzeźby w kamieniu oraz prace filmowe. W latach 2013-2018 współpracował z reżyserem teatralnym Wojtkiem Ziemilskim nad koncepcją oraz scenografią licznych przedstawień teatralnych, m.in. nagradzanego na międzynarodowych festiwalach spektaklu "Jeden gest" o świecie osób głuchych.

RECENZJE: 

 

LINKI: