Koniec, początek - SOMA

Tytuł: Spektakl „Koniec, początek - SOMA“

Twórcy: Teatr Tańca O.de.la (Polska)

Choreografia: Marta Bury

Muzyka: Maciej Maciaszek

Kostiumy: Tomasz Przeszłowski 

Obsada: Olga Bury, Joanna Jaworska-Maciaszek, Magdalena Widłak, Paweł Grala, Tomasz Hołubowicz

Produkcja: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie i Fundacja Teatr O.de.la.

 

Data: 1 września 2019 / niedziela /

Godzina: 16:00

Miejsce: Sala C_101, Art_Inkubator w Fabryce Sztuki w Łodzi

Bilety: 20 zł ulgowy / 30 zł normalny

Czas trwania: 60 minut (bez przerw)

Wiek widzów: 15 +

 

OPIS SPEKTAKLU: 

„Koniec, początek – soma” poszukuje w obrębie naszej cielesności odpowiedzi na pytanie czym jest ciało niepodległe. Soma to ciało, będące przede wszystkim drogą... „Koniec, początek – soma” to teatr fizyczny, szukający w dekonstrukcji zdarzenia ruchowego, chwil autentyzmu.

Tancerze będą dzielić się z widzem swoimi myślami na temat wolności, szukać nie-podległości swojego ciała względem siebie oraz widza. Na scenie tancerze mówią co myślą i jak czują swoje ciało. Pytanie brzmi: czy wolne? Tancerze w swojej podróży przez cielesność przechodzą poza treści społeczne, kulturowe i moralne, jednocześnie ich dotykając, bo to one budują ich codzienność i wpływają bezpośrednio na ich ciała. Tancerze będą opowiadać szczątki swoich historii rodzinnych, będą dzielić się z widzem swoimi myślami na temat wolności, szukać nie-podległości swojego ciała względem siebie oraz widza, poszukiwać tożsamości, przepływu, wspólnoty, duchowości, jako ludzie, tancerze, Polacy, Rzeszowianie... 

„Gdyby można było usłyszeć coś, co najchętniej nazwałabym głosem mięsa ciała, które do nas mówi, być może znalazłyby się tam jakieś wskazówki. Jak znajdujemy je w snach, gdzie z bezsłownych głębin przemawiamy do siebie naocznie i bezpośrednio, gdzie pytanie nie czeka na czyjąś odpowiedź, bo to my sami jesteśmy i pytaniem i odpowiedzią. Gdybyśmy mogli zrozumieć bezpośrednią mowę naszego ciała, wówczas poszlibyśmy za tym głosem ostatecznym, mówiącym do nas z samej głębi bytu, bo byłby to nasz własny głos.” (Jolanta Brach-Czaina, „Metafizyka mięsa”)
 

INFORMACJE O TWÓRCACH: 

Marta Bury – choreografka, tancerka, aktorka, socjolog. Aktorka w Teatrze Maska w latach 2001-2016. Kilkakrotnie nagradzana za role teatralne na Międzynarodowych Festiwalach Teatrów Lalek. Stworzyła około pięćdziesięciu choreografii, głównie dla teatrów lalek, ale też dla teatrów dramatycznych i teatrów tańca. Kilkakrotnie nagradzana za choreografie na Festiwalach Teatrów Tańca. Autorka opracowanej przez siebie metody pracy z ciałem „Stawanie się przestrzenią”. Założycielka i choreograf Teatru O.de.la. Prezes Fundacji propagującej taniec współczesny.


FRAGMENTY RECENZJI:

"To eksperyment na wielu płaszczyznach. Tancerze dostali zadanie - odnaleźć własną definicję wolności. Aby do niej dotrzeć zagłębiali się w historie swoich przodków i zastanawiali się czym jest wolność dla nich dziś, teraz, w Rzeszowie, w Polsce. Na koniec każdy z dziewiątki tancerzy dostał od choreografki Marty Bury absolutną wolność w artystycznym wyrazie ich osobistych refleksji (...) nic nie mogło zakłócić głębokiej relacji pomiędzy ciałem tancerza a widzem. Emocje są tam widoczne bardziej, są blisko, wręcz namacalne, dotykają sfery uczuć. Dlatego publiczność zdawała się trwać zahipnotyzowana ruchem płynnym i dynamicznym, a czasem nienaturalne krzywym i chropawym." (Magdalena Mach)

"Choreografka przedstawienia wraz z dziewięcioosobowym zespołem nader zdolnych młodych tancerek i tancerzy Teatru O.de.la, zaproponowała widzom nie tylko tak trudny do zinterpretowania ruch, ale także słowo i to słowo suwerenne (...). Ciała tancerzy pozostają jednak w ruchu nieprawdopodobnie niepodległe, szczególnie w przepięknej finałowej scenie.” (Aram Stern)


LINKI: