15 lat Teatru CHOREA

Tytuł: Wystawa jubileuszowo-performatywna "15 lat Teatru CHOREA"

Twórcy: Teatr CHOREA (Polska)

Kurator: Paweł Korbus

 

Data otwarcia: 23 sierpnia 2019 / piątek /

Godzina otwarcia: 18:00

Miejsce: Foyer Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki w Łodzi

Wstęp: bezpłatny, bez wcześniejszej rezerwacji miejsc

Wiek widzów: bez ograniczeń wiekowych

 

OPIS WYSTAWY:

Wielogłos twórców „performuje” historię Teatru CHOREA. Będzie to historia opowiedziana subiektywnie i „od wewnątrz”, która przez specyficzną ekspresję i język budowanej opowieści zawierać będzie narracje sukcesu i narracje rozczarowania, komentarze do artystycznych decyzji i ich konsekwencji, dla grupy twórców i wizerunku Teatru CHOREA w Łodzi. Wystawa składać się będzie z krótkich kilkuminutowych akcji. Każda z zaproszonych do projektu osób zostanie poproszona o stworzenia we współpracy z kuratorem własnego działania performatywnego, opartego na wybranym wątku osobistym łączącym się z historią Teatru CHOREA. Formalny sposób przedstawiania będzie indywidualnie uzgadniany między twórcą a kuratorem, ale ograniczy się do trzech kategorii: wystąpienie performance / live act w przestrzeni wystawy / video-performance, działanie dokamerowe, lub innej formy performatywnej wypracowanej przez moderatora i twórcę. Stworzone prace pokazywane będą jako projekcje i działania w przestrzeni wystawowej. Osobiste, indywidualne wypowiedzi artystyczne będą odnosić się bezpośrednio do pracy CHOREI, lub w wyabstrahowany sposób skomentują wybrane zagadnienia. Każda praca będzie miała indywidualny autorski charakter i autonomiczną wartość artystyczną.

INFORMACJA O TWÓRCACH:

Paweł Korbus - Kurator przestrzeni wystawowo-performatywnej. Artysta wizualny, performer, twórca wideo i instalacji, aktor, scenograf. Łączy techniki pracy z ciałem i głosem z technikami z zakresu sztuk wizualnych. Zainteresowany organicznością, cielesnością i ciałem, poddawanym działaniu wpływów kulturowych, doświadczeń i emocji oraz sferą mentalną w stanie niepewności i zawieszenia pośród sprzecznych potrzeb poddanych kulturowym dyscyplinom. Artysta przemierza i przekracza przestrzenie geograficzne i społeczne. Wchodzi w relacje i sprawdza swoje zachowania w sytuacji bycia obcym. Absolwent Edukacji Artystycznej w Instytucie Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zdobywca Stypendium Visegrad Artist Residency Program w 2016 oraz Stypendium Kulturalnego Prezydenta Miasta Lublina w 2017. Uczestnik wielu międzynarodowych festiwali, między innymi: Performance Platform (Lublin, Polska, 2009), Performance Month (Berlin, Niemcy, 2014), Supermarket Independent Art Fair (Stockholm, Szwecja), Bruno Schulz Festival (Drohobycz, Ukraina), Bedesten Festival (Antiochia, Turcja), Forgetting/Remembering Performance Art Meeting (Istambuł, Turcja, 2017). Ciągle w drodze, jeździ w te i we wte. Napawa się, zajmuje miłością i przyjemnościami. Niezależny, wizualny, performatywny.

Teatr CHOREA - to prężna i niepoliczalna grupa artystów, performerów, muzyków, tancerzy, aktorów, praktyków i teoretyków teatru. Od 2007 roku posiada swoje stałe miejsce w dawnych fabrykach Scheiblera przy ul. Tymienieckiego 3 w Łodzi, gdzie wraz z fundacją Łódź Art Center stworzyła Fabrykę Sztuki. W Fabryce Sztuki CHOREA koordynuje działalność teatralną, edukacyjną i społeczną. Teatr powstał w 2004 roku w Lublinie. W początkach działalności twórczej realizował badania nad źródłami tańca i muzyki, eksplorując kulturę Antyku. Pierwsze widowiska opierały się na pracy Orkiestry Antycznej prowadzonej przez Tomasza Rodowicza i Macieja Rychłego oraz Tańców Labiryntu Doroty Porowskiej i Eli Rojek. Wyniki swych początkowych poszukiwań artyści CHOREI zaczęli stykać ze współczesnymi formami teatru i tańca, tworząc nowatorskie i dynamiczne spektakle, w których konfrontują się tradycja i nowoczesność.
Zespół wytworzył własną technikę treningu, polegającą na pracy z ciałem, głosem i rytmem, pracy z partnerem i pracy w grupie. Istotna w metodzie CHOREI jest zespołowość, umiejętność laboratoryjnej, wspólnej pracy, a jednocześnie troska o to, by ciało zbiorowe nie wykluwało się kosztem indywidualności każdego z jego członków. Celem metody jest badanie materii ruchu, dźwięku i słowa, połączonych w integralną całość, poprzez zerwanie ze sposobami ich wzajemnej ilustratywności. Rozbudzenie całego ciała i intensywny trening tworzą obecność sceniczną, która na nowo integruje wszystkie te elementy. Obecnie zespół koncentruje się na problematyce i kondycji współczesnego człowieka – inspirując się wielkimi reformatorami teatru: Kantorem, Wyspiańskim, Grotowskim, czy wielkimi myślicielami i artystami np. Wittgensteinem, Herbertem – tworząc własną metodę pracy i nowy sposób tworzenia współczesnego teatru. CHOREA współpracuje z wieloma grupami i artystami z Polski i ze świata. Zrealizowała kilkadziesiąt spektakli i koncertów. Stale pracuje z wieloma indywidualnymi, doświadczonymi i uznanymi artystami, jak również z amatorami, studentami, wolontariuszami, ludźmi pełnymi ciekawości świata, poszukującymi i aktywnymi.